Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapličky, Kříže a jiné str.2

          NÁVRAT NA STR.1                                              

                                    Na bývalé Poštovské

 

 

skola-v-prirode.jpg

 

 

        Městský chudobinec přestavěný na školu v přírodě - historické  foto bývalý chudobinec s kaplí u bývalé poštovské silnice (dnes Žižkova)
                                                        

 

 

              76.jpg

            Klášterní kaple na náměstí Sv. Michal 

 

                 zvonice-vrbno.jpg

                      Zvonička u Evangelického kostela 

 

 

                             ŠVÉDSKÁ KAPLE


Tuto kapličku nechal podle pověsti postavit mnichovský šoltys v polovině 17 století jako dík za záchranu jeho krásné dcery kterou na konci 30ti leté války unesli Švédové.Torzo kapličky stojí vedle silnice na hřebenu kopce mezi Mnichovem a Heřmanovicemi

 

 

                tzv.svedska-kaple.jpg

 

      Torzo Švédské kapličky

 

               Dřevěná kaplička v Mnichově

Tato kaplička postavená asi v osmnáctém století by mohla mít souvislost s pověstí o loupežníkovi z Quinburgu. Kaplička byla zbourána v 60 letech 20 století

 

                          kaple.jpg

                              Kaplička Schnaubel a Gross - Mnichov Horní ves  

 

xlldyakqncresefizyxwbsazwopvzawo27vfd9te-rqmrwrghjgb3ulrjnvuxtbny-k88zu.jpg

Nově postavená Schaubelova kaplička v roce 2012

 

 

                            Pomník sv. Jana Nepomuckého před mnichovským kostelem

              sv.jan-nepomuk-1.jpg     napis-pod-sv.janem.jpg

                                        Sv. Jan Nepomucký                              Nápis pod pomníkem

 

               mnichov-kriz-2.jpg      mnichov-kriz-1.jpg

            Kříž u kostela v Mnichově

                                        

          Kříž sebevrahů v Andělské Hoře

 

 

ande.-hora-na-pamet-sebevrahu.jpg

 

Pověst vypráví, že na tomto místě se oběsili milenci kterým nebyla povolena svatba

                             POMNÍK SKLADATELE ENGELSBERGA                                                                               

 

hud.jpg

                                   Hudební skladatel Engelsberg

  Skladatel pocházel z Andělské Hory pomníky jsou v Andělské Hoře a pod vrcholem Praděda

            anaberg.jpeg

 

              pomn_k-skladatele-engelsberga-na-_pat_-prad_du.jpg 

                                               Kaple sv. Jeronýma              

kost.-sv.-jeronyma-celkove.jpg                kciz-u-sv-jeromima.jpg 

Kaple sv. Jeronýma s křížem  se nachází nad heřmanovickým vápencovým lomem kde stávala také Heřmanovická tvrz a klášter s lázněmi. Z tvrze zbyly jen základy s příkopem z lázní nic a z kláštera snad jen ta kaple.

 

                  Socha sv. Jana Nepomuckého v Heřmanovicích

   hermanovice-sv.-jan-nepomucky.jpg

         Jan nepomucký na soukromém pozemku tato cenná socha byla nalezena na smetišti

 

                           Kříž u cesty Heřmanovice

       kriz-hermanovice-u-cesty-v-obci.jpg

.

         Poutní místo Mariahilf (Marie Pomocná)


                                sv-anna-1915-a-1925.jpg    

         Mariahilf 1915                                      Mariahilf 1925 


                   novy-kostel-marie-pomocne.jpg

                Obnovené poutní místo Mariahilf - Marie Pomocná


 

         Poutní místo sv. Anna u staré Hacelbrgské šachty nad Horním Údolím

První kaple zasvěcená patronce havířů zde stála již v roce 1450 a říká se, že byla postavena dříve než Zuckmantl získal všechna městská práva. kolem roku 1500 byla zasvěcena sv. Anně která začala být v té době uznávaná také jako patronka havířů. Kaple později vyhořela a tak nechal vratislavský biskup v roce 1653 postavit novou dřevěnou kapli. První procesí vykonal dne 28.června 1654 Edelštadský kaplan Martin Berg. V 18. stol. nechal kovář Laske tuto již značně zchátralou kapli zbourat a místo ní postavil jako dík za záchranu své nemocné dcery kapli zděnou. Dřevo z rozebrané kaple daroval občanům osady Hammerdörfel (Železná) a ti z tohoto materiálu postavili kapličku zasvěcenou sv. Marii Sněžné v Místě zvaném Wolfseifen. Poté se ke kapli sv. Anna přistavěla další kaple zasvěcená sv. Martě. Nato byly postaveny ještě dvě menší kapličky, hospoda a dům pro dva mnichy

 

         sv.-anna-hor.-udoli1925.jpg

 

Poutní místo sv. Anna 1925  

 

     sv.anna.jpg


                                Sv. Anna 1940                         Sv. Anna 2008


sv.-anna12.jpg


                       Poutní místo Sv. Anna s popisem všech kaplí


rochuv-pomnik--zachariasova-kaple.jpg

 

                 Rochův pomník                                                      Kaple sv.Zachariáše

  Rochův pomník se nachází v Horním Údolí a Kaple sv. Zachariáše v Dolním Údolí. Tato kaplička již neexistuje.


  edelst.-anna-zl.hory-antonie.jpg

              Kaplička sv.Anna u Edelsteina                             Kaplička sv.Antonie Zl. Hory

 

Kaplička sv. Anny stávala u hradu Edelstein v 50 letech 20 stol. na ni spadl mohutný strom a od té doby neexistuje. Taktéž Kaplička sv. Antonie už neexistuje.

                                    O vrbenských kapličkách podle Otmara Kloskeho

           Všechny tyto kapličky již neslouží účelu pro který byly postaveny

                                              O kapličkách podrobněji.

                   Špitální kaple Maria Trost.(sv. Marie Utěšitelka)

U původního morového hřbitova, kterého vznik je uveden  před rokem 1613  byla v roce 1635 postavena malá kaple. Kaple zasvěcená sv. Josefovi byla  postavena z cihel a dřeva. Kaple měla malá zamřížovaná okna a zvoničku s jedním zvonem. Od roku 1774 zde stávala také poustevna. Hřbitov založený při morové nákaze v 17 století vrbenským sloužil bezmála 200let. Když kaple zchátrala a hřbitov se přestal používat tak byl v těchto místech postaven chudobinec z kaplí zasvěcenou sv. Marii Trost v překladu sv. Marie Utěšitelka.
  Kaple měla zděný oltář který byl opatřen schránkou na relikvie. Nad ním se zvedalo mramorované dřevěné tabernákulum se dvěma po straně klečícími cherubíny. Nad tím byla velice jemně vyzdobená skleněná skříňka, která obsahovala obraz Madony, darovaný H. Hentschelem z Vídně. Na jeho bocích klečí dvě figury andělů, zatím co zadní stěna byla vyzdobena silně zlaceným zářivým věncem. Na stěně za oltářem byl pod namalovaným baldachýnem velký zlatě orámovaný obraz jménem Všesvatost. V kapli byly tři řady lavic se 36 místy k sezení. Úzké schody vedly ke kůru, kam se dá vejít také z chudobince. Ve vyzdobené kapli byly uloženy a uschovány četné malé posvěcené dary, mince medaile, řetízky. Několikrát do roka se zde konaly bohoslužby, které byly hojně navštěvovány.

                                        Klášterní kaple sv. Elizabeth

Když byl v roce 1858 zřízen ve Vrbně sesterský klášter ŘNR, byla současně otevřena i domácí kaple. Ta byla v roce 1862 slavnostně zasvěcena patronce řádu sv. Elizabeth a s ohledem na malý počet sester (9) také prostorově omezena, takže často nestačila pro počet cizích návštěvníků. Když počet sester výrazně vzrostl, muselo se přistoupit k rozšíření skromné kaple. Příležitost se naskytla v roce1890 při zřizování dívčí školy bylo započato se stavebními pracemi také v klášteře. Kaple byla rozšířena směrem k náměstí. Z náměstí byl zřízen také nový hlavní vchod s malou halou, nad níž byl kůr sester. V kapli byl postaven bohatě umělecky vyřezávaný oltář jehož zadní stěna byla vyzdobena polychromovanými sochami Panny Marie s Ježíškem, sv. Josefa a sv. Elizabeth. Za oltářem byla umístěna sakristie. Goticky pojatý vnitřek byl stylově vymalován mistrem P. Assmannem.
Tato místnost vzbuzující náladu byla osvětlena třemi vysokými okny ze západní strany a bylo v ní umístěno 18 lavic k sezení. Východní strana přiléhá ke klášterní budově. Na stěnách byly nádherné sv. obrazy Křížové cesty a na konzolách sochy Srdce Ježíšova, Panny Marie Sedmibolestné a sv. Antonína. Od roku 1891 byla kaple obohacena ozdobnou zvoničkou a od roku 1910 byla elektricky osvětlena.

Zrušené kaple

 

V roce 1428 došlo mezi oddílem husitů Prokopa Holého a mezi horníky z osady Fürstenwald (Vrbno) ke krvavé bitce. Za pomoci horníků ze Suché Rudné a oddílu císařského vojska z Bruntálu byli husité poražení. Ti kteří unikli smrti mečem byli obklíčeni, pochytáni a po těžkém mučení naházeni do staré zatopené šachty a poté zasypáni.
Jako památka na šťastnou záchranu byl na budoucím náměstí postaven dřevěný kostelík zasvěcený archandělovi Michaelovi. Lidově se kostelíku říkalo Táborská kaple. Kostelík byl zbořen v roce 1626.

 

              Evangelická modlitebna       

 

p4.jpg

 

 

Jindřich z Vrbna nechal v roce 1613 postavit za Střelniční ulicí dřevěnou evangelickou modlitebnu s hřbitovem. Zařídil také kazatele, který byl v roce 1623 vyhnán a až do zbourání kostelíku se zde sloužily katolické bohoslužby.

                                                           

kaple-1817.jpg

                                            Vrbenský hřbitov kaple mrtvých z roku 1817

 

Kaple sv. Josefa

Některými zámožnými katolíky byla roku 1635 vedle morového hřbitova na staré andělskohorské silnici na pokraji lesa ze dřeva a cihel postavena kaple zasvěcená sv. Josefovi. Později byla při ní zřízena i poustevna a obsazena eremity. V roce 1720 nechal občan Mathias Ott kapli rozšířit a dal také nainstalovat obraz Panny Marie a zajistil za 150 zl. bohoslužby. V den jejího slavnostního vysvěcení v pondělí po na nebe vstoupení Panny Marie se konalo každoročně veliké procesí a kázání. Průběhem času kaple i poustevna chátraly až byly v roce 1796 definitivně odstraněny.

    Johanesova kaple

 

Za farním kostelem byla v roce 1693 vystavěna kaplička a nazvána byla Márnice – kaple mrtvých, protože před samotným uložením do země zde měli mrtví čekat a mělo se jim tam zpívat. Toto se ale nesetkalo s obecným souhlasem. Vedle kaple stál mezi dvěma mohutnými lípami vysoký dřevěný kříž. Protože se nedaleko kaple nacházela socha sv. Jana z Nepomuku byla i kaple později nazývána Johanesovou. Značně sešlá kaple byla v roce 1837 zbourána i se starým kostelem ale kaple nebyla už nikdy obnovena.

Kaplička v Podlesí

 

kaplicka-v-podlesi.jpg

          Kaplička v Suché Rudné

 

kaplicka-sucha-rudna-.jpg