Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vodní kola na Bílé Opavě

19. 1. 2010

                                  Bílá Opava

                               
Bílá Opava začíná svoji pouť pod Pradědem nedaleko chaty Barborky. Již pod vodopádem byl v 15 století postaven jez od kterého vedl cca 6 km dlouhý náhon vybudovaný pány z Vrbna. Tento náhon posiloval potok v Suché Rudné. Oba toky pak byly využity pro ryžování zlata. O tento kanál byla vedena pře mezi pány z Vrbna a Opavskými měšťany a to proto, že kanál odváděl vodu do jiného povodí. Vrbnové tento spor vyhráli protože dokázali, že tento kanál fungoval již před 100 lety.

            

kanal-panu-z-vrbna.jpg

       Pozůstatek vodního kanálu upraveného pány z Vrbna


Dalším dílem byla již v Karlově Studánce (dříve Hinundwieder) Hubertova huť s hamrem která zpracovávala rudu natěženou v jejím okolí ale také v Malé Morávce. Stejně jako ostatní hamry a hutě pracovala tato huť pro ŘNR. Jako druhý vodní motor pracovalo kolo v Karlově Studánce které pohánělo místní pilu.

Obrazek

                                        Hinundwieder - Hubertov

 


Obrazek

hubertova-hut.jpg

                                                Hubertova huť

 

 
                                  
VODNÍ PILA

Obrazek

                                       Vodní pila v Karlově Studánce.
      v 
roce 1906 byla v Karlově Studánce dána do provozu vodní elektrárna

                                            
FRANZHÜTTE
                                            
Františkova huť
Další vodní kola už pracovala v obci Ludvíkov (Ludwigstahl). Jako první od Karlovy Studánky stávala Franzhütte (Františkova huť. Dnes jsou po ní jen minimální stopy, jako zbytky náhonů a hlavně jedna budova která byla přestavěna na rodinný domek. Tato huť pracovala stejným systémem jako Hubertova ale v roce 1888 byl její provoz změněn na provoz pilařský. Výroba zde byla zastavena v 50 letech 20 stol. V té době byly ještě budovy kompletní.

                                                      

frantiskova-hut-1955.jpg

                                               Františkova huť 1955

Obrazek

                                              Poslední zbytek Františkovy huti


                                                       ANTONOVA HUŤ

Jsme u třetí huti která měla jméno Antonova.Tato huť pracovala krátce a nezůstalo po ní nic než několik terénních nerovností a nákres na plánu Ludvíkovského vodovodu. Na tomto plánku jsou ostatně zakresleny všechny Ludvíkovské hutě. Podle kroniky již v roce 1872 huť nepracovala

Obrazek

                                            V těchto místech stávala Antonova huť.

                                           
ZÁMEČNICKÁ DÍLNA

V roce 1878 vyhovělo okresní hejtmanství žádosti pana Antona Viewega, majitele dílny a domu č.p. 41 na postavení vodního kola pro pohon soustruhu brusky a ventilátoru. Tato dílna byla v roce 1890 přestavěna panem Josefem Riedlem na drtírnu třísla s osmi drtiči. Vodní kolo mělo průměr 3,7m. pohon byl řemenicí přímo z vodního kola na řemenici hřídele drtiče.

                                             
VIKTOROVA HUŤ

Další hutí v Ludvíkově byla tzv.Wiktorhütte (Viktorova huť Tato huť byla postavena u soutoku Černé Opavy s Žárovou říčkou na mapách z roku 1836 je psána jako Walzwerke(válcovna). Když v roce 1884 huť odkoupil továrník Grohmann, byla huť převedena na dřevovýrobu. Po prvním požáru v roce 1886 byla výroba opět uvedena do provozu. Po dalším požáru však nebyla výroba už nikdy obnovena. Je psáno, že huť měla 3 velmi výkonná vodní kola na horní vodu. Jedno z nich mělo průměr 695 a šířku 158 cm a dokázalo utáhnout celý dřevařský provoz.

Obrazek

                                    
Konec 19. stol. v pozadí Viktorova huť


Obrazek

                                         Stavidlo ke kolům Viktorovy Huti


Obrazek

                                                   Wiktor’s Hütte                                     
UHELNÁ HUŤ
                                     
V Brandlochu
O této huti je známo jen to, že si dne 13.9. 1904 podala žádost na rozšíření provozu. Tato žádost ale nebyla schválena.

Obrazek

                                            Hutě na plánu vodovodu.

                                                        

 

mlyn-1.jpg

                                      Mlýn vedle obchodu
 

                                            FILIPOVA HUŤ

Obrazek

                                     
Č.p.21 zde stávala Filipova huť.

 


To je vše co zbylo z Filipovy huti která po zrušení hutního provozu, pracovala od roku 1899 jako strojní sirkárna po požáru 25.10. 1901 zde byla výroba úplně zastavena.

                          
VÝROBA ŘETĚZŮ A LAN

Tato výrobna využívající vodní kolo pro svoji výrobu, stávala  nedaleko od Filipovy huti. Více mi zatím o ní není známo.

                            Slévrna barevných kovů

Obrazek

                             Majitel tavírny a slévárny barevných kovů.

Obrazek

                                          
Slévárna barevných kovů.


                                               
VODNÍ PILA

Obrazek

Vodní pilu v Ludvíkově postavil v roce 1880 vrbenský občan tesařský mistr Eduard Brükner. Pila dostala číslo 94.

        

spodn_-__st-obce--pod-kostelem.jpg

                                     Vodní pila na počátku 20.stol.
                              
                                              
WILHELMOVA HUŤ

Obrazek

                                         
Wilhelmova huť současnost.

ludwigsthal-wilhelmshuttel_02.jpg

Wilhelmova huť minulost.

Obrazek

                        Plány na přestavbu z hutního na dřevařský provoz.


Wilhelmova huť byla snad nejstarším hutním provozem v Ludvíkově. Jako důkaz lze vzít její velmi nízké popisné číslo 8. odlévaly a vykovávaly se zde i kanony, železné mříže, litinové kotle, hřbitovní kříže atd. Dnes zde má firma Mader dřevařský provoz a také moderní výrobu Peletek.

                                        
TRAMPITSCHŮV MLÝN

Obrazek

                                         Trampischmühle rok 2006.

Obrazek

Mlýn byl postaven v roce 1853. Používal 1 kolo s vrchním pohonem které pohánělo moderní Francouzské mlecí zařízení. Soustrojí bylo velmi výkonné jak dokazuje obrázek otočného mlecího kamene.

                                              
MAXMILIÁNOVA HUŤ

Tato huť patřila také k nejstarším hutím v Ludvíkově na starých mapách z roku 1832 je zapsána jako Alte Blechhammer. Huť stávala v místech dnešní Koliby a autocampingu. Její provoz byl později změněn na pilařský a pracoval až do roku 1953.

Obrazek

                                        
Maxmiliánova huť dříve a dnes


                
VÝROBA MUŠKET, PISTOLÍ, KYRYSŮ A STŘELIVA

Později mechanická přádelna lnu firmy Grohmann je posledním podnikem který využíval síly vodního toku Bílé Opavy. Tato Rakousko-Uherská zbrojovka je jedním z nejstarších podniků na zpracování kovů ve Vrbně. Výrobu pro vojenské potřeby prosadil ŘNR

Obrazek

                            Původní zbrojovka poté mechanická přádelna.

Obrazek

          
Dole je nejstarší část zbrojovky na starých mapách Erstehammer


Teď zbývá poslední továrna na Bílé Opavě ale tu necháme až do Vrbna protože využívala uměle propojený tok Bílé i Střední Opavy. Tím také končí povídání o vodních kolech na Bílé Opavě

Obrazek