Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vrbenský kostel Archanděla Michaela

26. 3. 2010

 Kostelní kronika


Na počátku 17 století stávala na náměstí ve Vrbně r.1611 povýšeném na město, katolická kaple sv.Michala, jež byla r.1626 zničena protestanty. I vedlejší dřevěný kostelík, který byl v letech 1621 – 1624 vybudován habsburským arcivévodou Karlem, velmistrem řádu německých rytířů(dále jen ŘNR), byl téměř zničen.

Na podzim r.1634 přikázal řádový místodržící Georg Wilhelm von Elkerhausen postavit nový, kamenný kostel a to uprostřed náměstí. Stavba probíhala od jara 1635 do podzimu 1637. Kostel byl podélný, jednolodní se čtyřbokou věží v ose hlavního průčelí a sakristií, připojenou k epištolní straně. Hlavní vchod byl v přízemí věže a další vchody byly proraženy v bočních průčelích. Věž měla cibulovitou střechu. Vnitřek byl plochostropý s dřevěným podhledem pokrytým malbami s biblickou tematikou.

kostel.jpg

Postupem času byl kostel, stavěný prý pro 1000 věřících, těsný obyvatelům Vrbna. Od konce 18 století probíhaly přípravy k jeho zvětšení. Dokonce byl už několikrát dovezen a na poslední chvíli odvezen stavební materiál. Situace se změnila až zásahem nového velmistra ŘNR, arcivévody Maxmiliána, jenž dal popud nikoliv k přestavbě starého kostela, nýbrž k jeho zboření a vybudování nového. Vedením stavby byl pověřen arcivévodův architekt Maxmilián Wilsch z Bruntálu a stavebním dohledem polír Josef Gruner. Jako stavitel je uváděn krnovský podnikatel Karl Latzel a jako tesař Johann Peschel z Rýžoviště.

    Ohláškový list z roku 1819

           Dáno v původním kostele z roku 1637     

 

nepojmenovany-1.jpg

 

 

 

old-paper.jpg

 

 

Demolice starého objektu začala 28.V.1837 a 24.IX.1837byl položen v přítomnosti velmistra základní kámen novostavby.

Vzhledem k malé únosnosti sypké zeminy bylo zapotřebí vykopat velmi hluboké základy a podklad ještě zpevnit dubovými piloty. Z týchž důvodů       byl   pozměněn původní plán dvouvěžové sObrazektavby ve prospěch budovy s jednou, podstatně nižší věží. Během roku 1838 byla hrubá stavba lodi a kněžiště již hotova a pod střechou. Již 18.IX.1841 se mohl bruntálský děkan Johann Reichel obrátit na arcibiskupskou konsistoř se žádostí o vysvěcení téměř dokončené stavby. Oslavy svátku sv.Michaela archanděla se už konaly v novém kostele. Ke svému závěru však stavební práce nedospěly bez vážných komplikací. Při budování nejvyššího patra věže se ve zdivu objevily praskliny, věž se bez mála odtrhla od lodi a celé stavbě hrozilo zřícení. Ukázalo se, že ani podklad zpevněný pilotováním nemá žádoucí statické vlastnosti a že stavební práce nebyly provedeny v dostatečné kvalitě.

Plenty lícového zdiva byly vyvázány ze špatně vypálených cihel a kvalitní lité jádro nahrazovala směs úlomků a rumoviska ze starého kostela. Vnitřní pilíře, zesilující zdivo, byly prý ponechány duté.Viníkem byl zřejmě architekt Wilsch. Arcivévoda při své návštěvě Vrbna v létě roku 1843 místo hotové novostavby nalezl ruinu. Na jeho příkaz byla stavba stažena železnými obručemi a trhliny ve zdivu a klenbě zaceleny. Původně chtěl rozhořčený velmistr ruinu rozmetat střelbou z děl. Pět zvonů bylo do věže umístěno 18.VI.1844,v srpnu byly do kněžiště umístěny skulptury Bernarda Kutzera. Z následujícího roku pocházejí postraní oltáře, věnované továrníky Weissem a Grohmannem a křížová cesta podle J.Führicha, dar továrníka Eisnbacha. Roku 1871 namaloval Rudolf Templer na objednávku G.Grohmanna pro vrbenský kostel obrazy Neposkvrněného početí a Snímání s kříže, roku 1889 Poslední soud a v následujícím roce Růžencovou Madonu.

Kostelní lavice jsou dílem stolaře Johanna Rupricha, jenž je rovněž autorem vyřezávaných částí všech tří oltářů. V roce 1901byl kostel, dosud bíle malovaný, vymalován opavským malířem Paulem Assmannem. V roce 1908 byl presbytář vydlážděn mozaikovou dlažbou a ostatní prostory mramorem. V jižní zdi byl v roce 1925 zřízen památník padlým z 1.světové války, jehož reliéfní podobu vytvořil Supíkovický sochař Engelbert Kaps.

Hlavní oltář.Obrazek

Tvar podobný antickému chrámu, po stranách klečící cherubové.

V rozích presbytáře stojí na postamentech sochy sv.Petra a Pavla

a mezi nimi skulptura archanděla Michaela s mečem, váhami a přemoženým Satanem.

Boční oltáře.

Vlevo oltář Panny Marie, naproti znázorňuje Josefa – patrona rodiny. Boční oltáře doplňují dvojice soch vlevo sv.Jáchim a Anna, vpravo Zachariáš a Alžběta.

Napravo od oltáře sv.Josefa kazatelna bez nohy a se stříškou opatřenou bohatou figurální výzdobou, alegorií Víry, Naděje a Lásky. Klenba lodi je vyzdobena čtyřmi nástropními malbami, znázorňujícími Obětování Izáka, Zvěstování Panně Marii, Ježíše jako přítele dětí a sv.Alžbětu. Strop kněžiště nese v rozích malířské medailony se čtyřmi evangelisty a na západní straně presbytáře je zobrazena sv. Trojice.

Kostel byl vysvěcen s patřičnými ceremoniemi 29.IV.1844.

 

DALŠÍ  FOTOGRAFIE viz: FOTOGALERIE

Obrazek