Jdi na obsah Jdi na menu
 


Gesenek - Fürstenwald - Vrbno díl 2

11. 1. 2010

 

          z Historie Vrbna pod Pradědem a okolí

 

Pokračování díl 2                                                                    = zpět DÍL1.=


V roce 1880 dne 5.listopadu byla otevřena železniční trať Vrbno - Milotice, avšak první osobní vlak projel touto tratí až 15.prosince

V roce 1881 bylo vysazeno stromořadí tzv. Rudolfsalle (dnešní ulice Husova), jako vzpomínka na tehdejší zasnoubení Korunního prince Rudolfa. V tomto roce bylo horké léto, nedostatek vody, ale velmi bohatá úroda.

 

V roce 1883 byla zahájena výroba v přádelně a tkalcovně juty.

 

V lednu 1884 byl na obloze dobře viditelný let komety. Dne 15.června bylo celé Slezsko postiženo povodní.

 

V roce 1885 byl dlouhá a tuhá zima. Ještě 16.května napadla spousta sněhu. Na náměstí byla provedena parková úprava.

 

V roce 1886 byla postavena budova radnice. Velikonoční svátky připadly na 25.duben a o tomto datu se budou opakovat až v roce 2106 a 2190. V polovině května přišla nová zima s bouří a sněhem. V létě byla veliká vedra ale pak přišel mírný podzim.

 

V roce 1888 stálo hovězí maso 52, vepřové 60 a skopové taktéž 52 kr. ceny jsou již udávány za kilogram. J. Lowag a J.J. Olbrich vydali vlastním nákladem knížku o 116 stranách s názvem „Průvodce Vrbnem a okolím“. Kniha obsahovala mimo jiné značení a popis turistických cest. Vzdálenosti do značených míst jsou uvedeny v hodinách pěšího pochodu.

 

V roce 1889 napadlo v únoru mnoho sněhu a závěje způsobily potíže v dopravě. Dlouho trvající sucho způsobilo špatnou úrodu bylo započato s výstavbou nové chlapecké školy která byla otevřena na podzim příštího roku. V tomto roce byla založena firmou König a syn továrna na sudové zátky.                     

 

Obrazek

 

                                         Vrbenka na nádraží v Miloticích.

                        

 

Obrazek

 

                      Nádraží Würbenthal - Vrbno ve Slezsku do roku 1938

                     

 

Obrazek 

 

 

                                             Farní úřad Vrbno

                    

Obrazek

 

                                            Civilní nemocnice ŘNR

 

 

Obrazek

                                  Dívčí škola, klášter a nemocnice ŘNR.      

                                       

Obrazek

                                 Výroba sudových zátek fa. König a syn.

                      

Obrazek

 

                                          Škola na Bezručově ulici.

V roce 1890 bylo započato s výstavbou nové dívčí obecné školy. Byl také renovován klášter řádových sester a založena klášterní kaple. Dne 8.srpna bylo Vrbno a okolí postiženo prudkými dešti, průtrží mračen a následnou povodní.V roce 1891 bylo započato s výstavbou řady obytných domů v tzv. Kolonii (Koloniegasse – dnešní horní část Bezručovy ulice). Po deštivém létě, bylo jen 5 dnů bez deště, nastala tuhá a na sníh bohatá zima. Sněhová pokrývka dosahovala výše jaká nebyla dlouho zaznamenána.
V roce 1893 byl téměř o polovinu zvětšen hřbitov a jedna jeho část byla vyhrazena protestantům. Byl zrušen jez a plavební kanál na plavení dříví v Železné. Zima tohoto roku byla mírná.

Dne 10.dubna 1895 nastalo v naší sluneční soustavě stejné postavení planet jako v roce 33 po Kristu. Dne 25 července navštívil Vrbno velmistr ŘNR arcivévoda Evžen. V zimě bylo mnoho sněhu, tvořily se až 9 m vysoké závěje.Roku 1896 zahájila provoz nemocnice ŘNR a také nová římsko-katolická faraV srpnu 1897 přišly po dlouhotrvajících deštích a průtržích mračen povodně které zničily Heinrichův hamr na tzv. Hutích. Sníh napadl už 6.října.

Dne 11.června 1899 byla otevřena dětská školka.
                     

 

 Obrazek

                                Původní dětská školka na Bezručově ul.

                                               Obrazek                              60 léta 20 stol. ze školky je hudební škola.                       

 

V roce 1900 se začaly kopat výkopy a klást potrubí spádového vodovodu který byl dostavěn v roce 1901.

 

Dne 11.července 1903 přišla povodeň která neměla pamětníka. Cesty a mosty byly strženy, nápor vody vydržel jen most do Mnichova. Část sklárny a 4 další budovy byly zničeny.Trvalo téměř 4 roky než byly škody odstraněny.                     

Obrazek

                                 Sklárna poničená povodní v roce 1903.

V roce 1904 byla velká sucha, téměř všechny studny vyschly a nastala bída a hlad.


V roce 1906 dne 19.listopadu a 19.prosince přišly velké sněhové bouře.


V roce 1909 byla mírná zima ale v létě nastala veliká vedra. Studny a prameny vyschly a ve městě se objevilo několik případů zhoubných neštovic.


V roce 1910 bylo velmi deštivé léto. V říjnu se ve městě rozzářily první elektrické žárovky.


Dne 28.července 1914 vypukla I.světová válka. Mnozí obyvatelé chodili ve skupinách po městě a provolávali bojová hesla. Do oken se stavěly obrazy císaře Franze Josefa I. dne 31.července byla vyhlášena všeobecná mobilizace a přes 200 občanů nastoupilo během dvou dnů ke svým útvarům. Počátkem října byly povolány ročníky 1892 – 1894.


V roce 1916 se konal hladový pochod do Karlovy Studánky kterého se zúčastnilo několik set žen s hladovějícími dětmi.V Karlově Studánce se dožadovali u vysokých důstojníků kteří zde trávili dovolenou, ukončení války a zlepšení zásobování potravinami. proti demonstrantkám bylo povoláno vojsko z Bruntálu.                  

 

Obrazek

 

                                 Lázně Karlova Studánka v roce 1915.

V roce 1917 je od 12. do 20.března vyhlášena mobilizace ročníků do roku 1872 a od 24. do 26.května do roku 1867.


Dne 28.října 1918 byla ukončena I.světová válka, tuto událost přivítala s radostí většina obyvatel. V pohraničí vznikly vojenské oddíly tzv. Volkswehr (národní obrana) které měly zabránit vzniku ČSR. V těchto oddílech byli většinou příslušníci bývalé Rakousko-Uherské armády kteří se nechávali najímat za lepší stravu a plat který byl lepší než v továrnách. Také ale z politických důvodů, protože většina německého obyvatelstva si vznik ČSR nepřála. Hlavní velitelství bylo v hostinci na Žižkově ulici. Po několika týdnech a po zákrocích armády ČSR se tyto oddíly stáhly za německé hranice.


V roce 1928 byly ještě v červnu mrazy.


V roce 1929 přišla dlouhá a tuhá zima, byly naměřeny mrazy až -40 st.C. Velké závěje na dlouhou dobu znemožňovaly dopravu.


V roce 1931 zasáhla hospodářská krize také Vrbno. Práci zastavila také v té době největší továrna ve Vrbně Juta Primavezi. Majitel vyhlásil úpadek a 456 zaměstnanců bylo bez práce. Také sklárna omezuje výrobu a pracuje jen 3 – 4 dny v týdnu a později zastavuje výrobu úplně. Nezaměstnaným jsou vydávány tzv. „žebračenky“ na nákup potravin v hodnotě 10 Kč na týden.


V roce 1934 je ve Vrbně zřízena jednotřídní česká škola pro českou menšinu. Vyučovalo se v prvním poschodí nynější tělocvičny a první český učitel se jmenoval Krejčí. Ve volbách v roce 1935 získala Heleinova strana 66% hlasů a tato strana začala pod heslem německého národního společenství „Heim im Reich“ žádat o připojení Sudet k Velkoněmecké říši.


V květnových volbách 1938 získala Henleinova strana ve městě více než 1000 hlasů, druhá soc. dem. získala 33% hlasů a komunisté jen 80 hlasů. V kraji se začaly zakládat ozbrojené oddíly SA a Volksšturm které jsou zásobovány zbraněmi z Německa. Nacisté začali veřejně nosit na rukávech pásky s hákovým křížem a nápisem Deutsche Sudeten Land. Začaly také šarvátky mezi německým a českým obyvatelstvem. Hlavním terčem útoku však byli dělníci ŘOP* kteří budovali pohraniční opevnění. Toto opevnění se táhlo od Mnichova přes Jedlový vrch k Obřímu vrchu Karlovicím a Krnovu a pokračovalo na Opavu a Ostravu.

Obrazek

                                             Pěchotní srub zvaný řopík.                 

 

 

Obrazek

                                                        Vlajka Sudet.

Dne 23.září byla vyhlášena mobilizace armády ČSR a vojáci obsadili město a okolní pevnůstky. Mnichovskou dohodou z  29. - 30. září bylo české pohraničí (Sudety) postoupeno Německu. Československé vojsko se muselo stáhnout do vnitrozemí a české obyvatelstvo které nesouhlasilo s Mnichovskou dohodou muselo pohraničí opustit.

Dne 7.října bylo Vrbno obsazeno německými vojsky. Německé obyvatelstvo nadšeně vítalo Adolfa Hitlera a Hermanna Göringa při jejich krátké zastávce ve Vrbně na cestě do Opavy. Podepsali se do zdejší kroniky a prohlédli si místní pevnůstky. Zastavili se také v Karlově Studánce a Bruntále.

*ŘOP Ředitelství opevňovacích prací

 

  

 Obrazek

            7.říjen 1938 obyvatelé Sudet nadšeně vítají oddíly Wehrmachtu.

                        

Obrazek

 

                                   Předávání Sudet německé říši 1938.

 

 

Obrazek

 

 

 7.10.1938. U hotelu Morava obyvatelé města Würbenthal nadšeně vítají     Adolfa Hitlera s doprovodem (Göering, Heidrich, Henlein).

                        

Obrazek

                                Adolf Hitler při prohlídce opevnění.

 

                      

Obrazek

 

                                    Vrbenská radnice v roce 1938.

                  

Obrazek

 

                          První vojenské pohřby v roce 1939.

 V roce 1943 byl místní nemocnici umístěn vojenský lazaret, později byly pro lazaret zabrány i místní školy.

Dne 17.července 1944 bylo město bombardováno, několik lehkých bomb shodila sovětská letadla do prostoru Bezručovy ulice, na které stál vojenský transport.

Počátkem roku 1945 bylo město zaplněno uprchlíky prchajícími před frontou. Nutno ještě dodat, že ve městě a okolí bylo umístěno několik zajateckých táborů. Zajatci pracovali v místních továrnách.

Dne 27.dubna 1945 přistál v prostoru Königovy výrobny zátek letoun Storch kterým přiletěl generál Schörner aby pozvedl morálku zdejšího německého obyvatelstva. Dne 7.května opustila město poslední skupina vojsk SS a Wehrmachtu. Dne 8.května obsadila město, bez jediného výstřelu Sovětská armáda.

V květnu 1945 obsazují okres oddíly tzv. Revolučních Gard (RG) a začínají zakládat Místní Správní Komise a začínají také přidělovat zkonfiskovaný majetek novým osídlencům z vnitrozemí. Mezi těmito osídlenci byli někteří tzv. zlatokopové kteří se zde dlouho nezdrželi. Prostě vyrabovali přidělený majetek a zmizeli.
                                                    

                  

Obrazek

 

                                           Po větrné smršti.  

                                 

 

Obrazek

 

                                         17.ledna 1955 – Železná.

 

 

  Noví majitelé podniků byli nazýváni Národními správci. Německé obyvatelstvo mělo povinnost nosit na rukávě bílou pásku. Již na podzim tohoto roku začaly první odsuny podle tzv. Benešových dekretů. Tyto odsuny trvaly až do roku 1948.

V lednu 1946 činnost MSK končí a řízení města se ujímá „Národní Výbor“ v tomto roce jsou také znárodněny místní továrny.

 

V roce 1947 je obec Buchbergstahl přejmenována na Železnou jako ostatně mnoho jiných měst a obcí v republice.

Převzetí moci dne 25.února 1948 proběhlo ve městě celkem klidně. V továrnách zakládali komunisté tzv. lidové milice o kterých tvrdili, že jsou ozbrojenou pěstí dělnické třídy.

V roce 1949 zakládají komunisté JZD. Jeho hospodaření se však příliš nedařilo a tak později přešlo pod Státní Statky Bruntál. Jsou také založeny Komunální služby.V tomto roce ukončily činnost železárny v Železné.

V roce 1950 havaroval na Vysoké Holi u Petrových kamenů dopravní letoun typu Douglas (Dakota)

V roce 1952 začala výstavba Dřevokombinátu

V květnu 1953 byla přijata měnová reforma která byla přijata obyvatelstvem se smíšenými pocity.

Dne 17.ledna 1955 se přehnala krajem ničivá smršť která způsobila obrovské škody na lesních porostech.

 

Obrazek

                                  Kalamita na Zámecké Hoře 1955.  

 

Obrazek

                                       Budova polesí Bílý Potok 1955

 

V roce 1960 byly okolní obce připojeny k městu.(Mnichov, Železná, Lud víkov). V tomto roce byly armádou definitivně likvidovány hutě v Železné a také některé továrny v Ludvíkově a Mnichově, a také bylo likvidováno poutní místo sv. Anna nad Horním Údolím.

 Dne 27.8.1961 se stalo velké železniční neštěstí. Při posunu na nádraží ve Vrbně pod Pradědem ujelo několik vagonů nákladního vlaku a asi po dvou km. narazily do osobního motorového vlaku, což si vyžádalo 18 mrtvých a 10 zraněných. A ještě jedna osoba podlehla zraněním v nemocnici.

                                                                

rude_pravo_28.8.1961.jpg

                                         zeleznicni-nestesti-vrbno-005--1-.jpg              

zeleznicni-nestesti-vrbno-003--1-.jpg

                           

  

 

 

 

rude_pravo_zahlavi_28.8.1961.jpgObrazek

 

           Poslední část hutí v Železné(válcovna) před demolicí v roce 1960.

 

              

Obrazek

 

                      Tzv. tvrdá pěst dělnické třídy. Poslední milicionáři ve Vrbně.

                  

 

Obrazek

 

                                        Milicionáři při svých cvičeních.

                                                 (Na Bařinách).

 

                       VRBNO NA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍCH

 

Obrazek

                                                   Chlapecká škola.

 

Obrazek

 

 

      Původní pošta na staré poštovské cestě na Bezručově ulici           

              

  Obrazek

                           Pošta na nové cestě z Bruntálu do Zl.Hor na Nádražní ulici.

                                                            

  Obrazek

               Most který přestál povodně 1903 a 1940, byl v roce 1960 odstraněn             

Obrazek

 

 

                                      Pohled na Vrbno na počátku 20 století.

 

 Obrazek

                             Železná areál slévárny s historickým bukem.

                       

Obrazek

 

                                                 Městský chudobinec

 

Obrazek

 

 

                                          Náměstí na rohu Bezručovy ulice.

 

Obrazek

 

 

                       Roh Nádražní a Bezručovy ulice, bývalé papírnictví.

   

 

Obrazek

                      Městská garda při 300letém výročí povýšení na město.

 

 

Obrazek

                                        Ludvíkov v pozadí Fürstenwald.

     

 

 

Obrazek

 

 

                                         Vrbno Hasičská Zbrojnice

 

 

Obrazek

                                             Vrbno zámeček ze 17 stol.

Obrazek

                                            Grohmannova vila Jesenická

 

                   

Obrazek

                               Grohmannova vila Jesenická později školka

 

                               

Obrazek

 

                                                Grohmannova vila Nádražní

                            

Obrazek

Kříž pod Kobersteinem. Zde byl podle pověsti zabit v souboji s loupeživým rytířem Markem, hrabě Hanuš pán z Vrbna.   

 

 

Obrazek

Zdeňek Hlávka